UPMKYMI
Vaikuttaa
Kestävä metsätalous
Puut ovat elintärkeitä elämälle maapallolla, sillä ne imevät itseensä ilmakehän hiilidioksidia ja ylläpitävät biodiversiteettiä.

Toimimme kestävän metsätalouden periaatteiden mukaisesti. Metsien biodiversiteetin turvaaminen on tärkeä osa toimintaamme. Käytämme sertifioitua puuta aina kun mahdollista ja edistämme sen käyttöä maailmanlaajuisesti. Tiedämme käyttämämme puun alkuperän, sillä kaikilla puuerillämme on kolmannen osapuolen varmentamien toimitusketjujen FSC® (FSC-C011143) ja PEFC™ -sertifikaatti.
Kestävä metsänhoito ei aiheuta metsäkatoa, vaan tukee metsien kasvua tulevia sukupolvia varten.

Varmistamme jatkuvan kasvun istuttamalla neljä puuta jokaista kaadettua kohden.
Taloudellinen etu on vahvasti yhteydessä ympäristön etuun.
Metsien terve kasvu luo hiilinieluja, jotka sitovat hiilidioksidia. Kestävästi hoidetut metsämme sitovat ilmakehästä 390 miljoonaa tonnia hiilidioksidia.

Se vastaa Suomen väestön kokonaishiilijalanjälkeä

seitsemänkertaisesti
Metsät ovat lähde uusiutuville raakamateriaaleille, jotka voivat korvata fossiilipohjaiset materiaalit.

Tavoitteemme on kehittää toimintaamme metsiemme biodiversiteetin lisäämiseksi

Meillä on kunnianhimoinen 2030 tavoite lisätä jatkuvasti luonnon monimuotoisuutta omissa metsissämme. Metsäluonnon tilan kehittymistä seurataan valituilla monimuotoisuusindikaattoreilla. Niillä mitataan mm. metsien rakenteellista muutosta, metsien suojelun aikaansaamia muutoksia, kehityshankkeiden toteuttamista sekä itse indikaattoreihin liittyvää kehitystyötä.
Lue lisää verkkosivuiltamme

Biodiversiteetin lisääminen metsissä edistää Yhdistyneiden Kansakuntien kestävän kehityksen tavoitteen 15 saavuttamista: Maanpäällinen elämä

Tavoitteemme on varmistaa kestävä maankäyttö ja pitää metsät täynnä elämää sekä turvata metsien ekosysteemipalvelut
Lue lisää

Lähde UPM Forest Lifen mukana virtuaalimatkalle suomalaiseen metsään

UPM Forest Life on opetussovellus, jossa voit lähteä interaktiiviselle kävelylle yhteen metsistämme Suomessa. Kun seuraat valitsemaasi polkua omaan tahtiisi, näet metsäalan ammattilaisia työnteossa, pääset tutustumaan metsän eri käyttötapoihin ja opit uutta siellä asuvista kasveista ja eläimistä.
Avaa UPM Forest Life