UPMKYMI
Vaikuttaa
Vastuullista veden käyttöä
Kymijoki tarjoaa ihmisille juomavettä sekä liiketoiminnan ja vapaa-ajan mahdollisuuksia.

Kymin tehtaat käyttävät Kymijoen vettä paperin ja sellun tuotantoprosesseissa. Vesi kiertää useita kertoja, ja vain pieni osa vedestä poistuu kierrosta jätevetenä ja se korvataan makealla vedellä. Ennen johtamista takaisin jokeen vesi käsitellään huolellisesti jätevedenpuhdistamolla ja laatua seurataan jatkuvasti.
(jäteveden orgaanisiin yhdisteisiin sitoutuneen kloorin määrä per sellutonni ajalta 2011-2020)
(orgaanisten yhdisteiden aiheuttama hapen vähenemisen määrä per sellutonni ajalta 2011-2020)
Siitä huolimatta, että selluntuotanto on kasvanut merkittävästi, AOX- ja COD-päästöt ovat vähentyneet huomattavasti moderniin prosessiteknologiaan tehtyjen investointien ansiosta.

Vuoteen 2030 mennessä sitoudumme
(vuoden 2008 tasoista)

- käyttämään jätevesien käsittelyssä 100 % kierrätettyjä ravinteita
- vähentämään jäteveden määrää 30 %:lla
- vähentämään jäteveden (COD) kuormitusta 40 %:lla
UPM tukee Baltic Sea Action Groupin toimintaa rehevöitymisen ehkäisyssä
Yksi vuoden 2030 ympäristövastuullisuuden tavoitteistamme on käyttää biologisilla jätevesilaitoksillamme vain kierrätettyjä ravinteita. Tavoitteenamme on käyttää paikallisten toimijoiden sivuvirtoja ja näin vähentää paikallista rehevöitymistä samalla, kun edistämme kiertotaloutta.

Tämän tavoitteen saavuttamiseksi teemme yhteistyötä eri toimijoiden ja kansalaisjärjestöjen, kuten
Baltic Sea Action Groupin kanssa.

Kierrätettyjen ravinteiden käyttö jätevesien käsittelyssä, samalla vähentäen jäteveden määrää ja COD-päästöjä, tukee YK:n kestävän kehityksen tavoitteen 6 saavuttamista: Puhdas vesi ja sanitaatio

Pyrimme käyttämään vettä vastuullisesti ja minimoimaan toimintamme vaikutukset vesivaroihin
Lue lisää