UPMKYMI
Vaikuttaa
Jätteiden vähentäminen
Aina kun jätettä poltetaan tai se lähetetään kaatopaikalle, se vapauttaa haitallisia kemikaaleja ilmaan ja maaperään. On tärkeää minimoida tämä vaikutus kierrättämällä tai uusiokäyttämällä jätettä.

Tällä hetkellä alle kolmasosa UPM Kymin jätteistä menee kaatopaikalle. Tavoitteemme on löytää kaikille jätteillemme entistä kestävämpiä käyttökohteita, jotta vuoteen 2030 mennessä emme enää toimittaisi yhtään jätteitä kaatopaikalle.
Vuonna 2020
UPM Kymin tuottamien jätteiden kokonaismäärä oli n. 25 200 tonnia.
Reilu kolmasosa tästä vietiin kaatopaikalle ja se oli lähes kaikki viherlipeäsakkaa.
Kuorimo
Sellutehdas
PCC-laitos
Paperitehdas
Kuorihiekkaa käytetään puutarhoissa ja puistoissa kasvualustojen raaka-aineena
Havu- ja koivusellua paaleissa eri paperilaatuihin, kartonkiin ja pehmopapereihin. Sivutuotteina mäntyöljyä ja tärpättiä. Energiaa tehtaille ja paikalliseen kulutukseen.
PCC-laitos
Schaefer Kalk Finland Oy
Paperituotteita aikakauslehtiin, luetteloihin, mainontaan, toimistopapereiksi ja tarroiksi.
Biologinen jäteveden käsittely.
Yli 4 miljoonaa kuutiometriä puuta vuodessa (koivua, mäntyä ja kuusta).
Meesauunin savukaasut (hiilidioksidi).
PCC saostettu kalsiumkarbonaatti.
Käyttö: Paperin täyteaineena.
Havu- ja koivusellu. Höyry, sähkö.
Kuori
Höyry ja sähkö.
Puuhake ja sahanpuru.
Biovoimalaitos
Kymin Voima Oy
Kymin Voima polttaa kuoritähteen ja jätevesilaitoksen lietteen. Voimalaitos tuottaa energiaa Kymin tehtaille ja paikalliseen kulutukseen.
Tuhka levitetään metsiin ravinteiden kierrättämiseksi takaisin maaperään ja maanparannukseen.
UPM tavoitteena on uudelleenkäyttää kaikki tehtaan prosessien tuottama jäte.

0 kiinteää jätettä kaatopaikalle on tavoitteenamme vuoteen 2030 mennessä

Läpimurto tuhkan kierrätyksessä

Noin 20 vuoden tutkimuksen jälkeen UPM on kehittänyt uuden metodin tuottaa PCC:tä (saostunut kalsiumkarbonaatti) tuhkasta, jota syntyy tuotantoprosessin sivutuotteena. Tämä metodi on valtava edistysaskel, sillä se säästää energiaa ja hyödyntää tuhkaa, joka saattaisi muuten joutua kaatopaikalle. Suurin osa UPM:n jätemateriaalista on tuhkaa bioenergiatuotannosta, joten vaikutus toimintamme kestävyyden kehittymiseen voi olla valtava. Tuotettua PCC:tä voidaan käyttää paperin täyteaineena, minkä vuoksi siitä on hyötyä UPM Kymin tuotantoprosessissa.
Lue lisää läpimurrosta

Kaatopaikalle lähettämämme kiinteän jätteen määrän vähentäminen tukee saavutusta
Yhdistyneiden Kansakuntien kestävän kehityksen tavoite 12: Vastuullista kuluttamista

Keskittyen kiertotalouteen kehitämme uusiutuvia ja kierrätettäviä materiaaleja puupohjaisesta biomassasta. Pyrimme myös jatkuvasti parantamaan tuotannon resurssitehokkuutta
Lue lisää