UPMKYMI
Vaikuttaa
Ihmiset ja yhteisö
Yhteistyömme koulujen kanssa tehostaa oppimista ja lisää tietoa kestävästä kehityksestä.

Vuonna 2020 UPM Kymi työllisti 744 henkilöä. Tiukkojen turvallisuusmääräysten ja menettelytapojemme ansiosta, tehtaan alueella ei sattunut poissaoloon johtaneita työtapaturmia.
Paikallinen työllisyys vuonna 2020
omaa työntekijää
henkilöä, jotka tarjoavat tuotteita, materiaaleja ja palveluita UPM Kymille
kesätyöntekijää (lomakaudella)

UPM on Kouvolan suurin yksityisen sektorin työnantaja.

Yli
kaikesta työvoimasta Kouvolan alueella.
Työntekijöiden turvallisuus
2008
2010
2012
2014
2016
2018
2020
34
24
24
15
7
5
1
1
0
0
0
0
0
Poissaoloon johtaneiden työtapaturmien määrä (2020)
UPM Kymi
0
Paperiteollisuus Suomessa

Päätavoitteemme on nolla tapaturmaa toiminnassamme

Minimoimalla työpaikan onnettomuudet tuemme Yhdistyneiden Kansakuntien kestävän kehityksen periaatetta 8: Ihmisarvoista työtä ja talouskasvua

Pyrimme lisäämään kasvua keskittymällä biotalouteen kehittäen samalla turvallista ja palkitsevaa työympäristöä henkilöstölle
Lue lisää
Paikallinen yhteistyö
UPM tuki koronapandemian vastaista työtä lahjoittamalla Kouvolassa
kasvomaskia hoivatyöhön
Oppilasyhteistyö
Kannustamme nuoria perehtymään nykyaikaiseen biometsäteollisuuteen ja erilaisiin työmahdollisuuksiin joita tällä teollisuudella on.
Yhteistyö oppilaiden kanssa on aktiivista molempiin suuntiin; yhteistyömuotoja on useita, joista eniten rekrytointi- ja verkostoitumistapahtumia. Vuonna 2020 kaksi suurinta tapahtumaa olivat virtuaalinen "KouAhead" 9.-luokkalaisille ja "Talousmetsä – kehitys ja kestävä käyttö" -metsäretki alueen 6.-luokkalaisille.
6.-luokkalaista ja opettajaa osallistui "Talousmetsä – kehitys ja kestävä käyttö" metsäretkelle, jonka aikana he istuttivat puuntaimia ja tutustuivat metsien talous- ja virkistyskäyttöön, riistanhoitoon sekä puusta saataviin tuotteisiin.

Tapahtuman organisoivat UPM, Suomen Metsäyhdistys ja 4H.