UPMKYMI
Vaikuttaa
Paikalliset vaikutukset
Yrityksillä on positiivinen vaikutus paikalliseen yhteisöön maksamiensa verojen ja työntekijöiden palkkojen kautta, jotka puolestaan piristävät paikallista taloutta.

Vuonna 2020 UPM Kymi maksoi noin 16 miljoonaa euroa veroja ja tuoden noin 39 miljoonan euron paikallisen kulutusvaikutuksen. Nämä rahat vahvistavat alueen taloudellista elinvoimaa ja kattavat julkisten palveluiden kuluja.
Verovaikutuksemme
Kiinteistövero
0,7 million €
Arvioitu kunnallisvero palkoista
6 million €
Arvioitu yhteisövero
9,4 million €*
*noin 30 % tästä menee suoraan kunnalle

Vaikutukset paikalliseen kulutukseen*

* Edustaa UPM:n tai UPM:lle materiaaleja ja palveluita tarjoavien yritysten työntekijöiden nettopalkoillaan hankkimien hyödykkeiden kulutusta.
Paikallisen kulutuksen vaikutus vastaa