UPMKYMI
Vaikuttaa
Sertifioitu kuitu
UPM toimii kestävän metsätalouden periaatteiden mukaisesti. Käytämme sertifioitua puuta aina kun mahdollista ja edistämme sen käyttöä maailmanlaajuisesti.

Tiedämme käyttämämme puun alkuperän, sillä kaikilla puuerillämme on kolmannen osapuolen varmentamien toimitusketjujen FSC® (FSC-C011143) ja PEFC™ -sertifikaatti.

Metsäsertifikaatit ovat todiste kestävästä metsätaloudesta.

PEFC™ ja FSC® ovat organisaatioita, jotka molemmat pyrkivät edistämään kestävää metsänhoitoa riippumattoman kolmannen osapuolen sertifioinnin avulla.

Tietoja sertifioinnista:

UPM:n globaalisti käyttämistä kuiduista on sertifioitu
UPM:n metsistä ja istutuksista on sertifioitu
kaikista Suomen metsistä on sertifioitu
kaikista maailman metsistä on sertifioitu

Tavoitteemme on käyttää ainoastaan sertifioitua kuitua vuoteen 2030 mennessä

Pelkästään sertifioidun kuidun käyttäminen tukee Yhdistyneiden Kansakuntien kestävän kehityksen tavoitetta 15: Maanpäällinen elämä

Tavoitteemme on varmistaa kestävä maankäyttö ja pitää metsät täynnä elämää sekä turvata metsien ekosysteemipalvelut
Lue lisää