UPMKYMI
Vaikuttaa
Bioenergian tuottaja
Uusiutuvan energian käyttö säästää resursseja ja tuottaa vähemmän haitallisia päästöjä kuin muut vaihtoehdot.

Suuri osa Kymin tehtaalla käytetystä energiasta on puupohjaista ja tuotetaan tehdasalueen prosessien jäämistä. Sellutehdas tuottaa esimerkiksi merkittävän määrän puupohjaista sähköä ja lämpöä sellun tuotannon sivutuotteena.
vuonna 2020 käytetystä energiasta tuli uusiutuvista polttoaineista.
UPM Kymin sellutehtaan pääasiallinen lämpöenergian ja sähkön lähde on mustalipeä – sellun tuotantoprosessin sivutuote, joka sisältää pääasiassa puuhun liuotettua ligniiniä.

Kymin Voiman voimalaitoksen tärkeimmät polttoaineet ovat puukuori ja hake. Kaukolämpöä ja uusiutuvista polttoaineista tuotettua sähköä toimitetaan myös Kouvolan kaupunkiin.
Uusiutuvan energian osuus Suomen koko energiankulutuksesta oli 40 % vuonna 2020.
UPM Kymi
Suomi

UPM:n tavoitteena on jatkuva 70 % osuus uusiutuvien polttoaineiden käytössä

Käyttämällä uusiutuvia polttoaineita uusiutumattomia enemmän, tuemme
YK:n kestävän kehityksen tavoitetta 7: Edullista ja puhdasta energiaa

Pyrimme lisäämään uusiutuvan ja vähäpäästöisen energian tehokasta käyttöä ja osuutta
Lue lisää