UPMKYMI
Vaikuttaa
Tietoja meistä

Kouvolassa, Kuusankosken kaupunginosassa sijaitseva UPM Kymi on moderni tehdasintegraatti, jossa tuotetaan paperia, sellua ja energiaa.

Kymijoen rannalla olevalla tehdasalueella toimivat UPM Kymin sellutehdas ja UPM Communication Papers Oy:n Kymin paperitehdas. Tehtaiden päätuotteet ovat päällystämätön ja päällystetty hienopaperi sekä valkaistu koivu- ja havusellu. Sellutehdas on myös merkittävä bioenergian tuottaja. Lisäksi sellun tuotannossa syntyy mäntyöljyä ja tärpättiä, jotka hyödynnetään biotalouden tuotteisiin.

Kymin paperitehtaalla valmistetaan paperia kahdella paperikoneella ja päällystyskoneella. Jälkikäsittelyyn ja jalostukseen kuuluvat toimistopapereiden ja isojen graafisten arkkien leikkauslinjat. Hienopaperin valmistuksessa käytetään sataprosenttista kemiallista sellua.

Puuraaka-aineitamme ovat koivu, mänty ja kuusi.

UPM Kymillä työskenteli vuonna 2020 yhteensä 744 henkilöä paperi- ja sellutehtaan sekä funktiotoimintojen palveluksessa.

Tehdasalueella toimivat myös Kymin Voima Oy:n biovoimalaitos ja kalsiumkarbonaattia valmistava Schaefer Kalk Finland Oy:n tuotantolaitos. Nämä tuotantoyksiköt vaikuttavat osaltaan integraatin kiertotalouteen.

UPM:llä on ollut merkittävä vaikutus paikallisen yhteisön syntyyn ja kehitykseen Kouvolassa lähes 150 vuoden aikana. Kymi perustettiin 1872, ja ensimmäinen paperikone käynnistyi 1873. Ensimmäiset sellutonnit valmistuivat 1886. Myös tänä päivänä vaikutamme alueella paljon niin veronmaksajana kuin työllistäjänäkin.
www.upmkymi.fi