UPMKYMI
Vaikuttaa
Tämä on UPM Kymi
Aktiivisena ja vastuullisena biotalouden ja kiertotalouden toimijana valmistamme täysin kierrätettäviä paperi- ja sellutuotteita. Tuotteemme ovat valmistettu puusta, uusiutuvasta luonnonvarasta, joka on korjattu kestävästi hoidetuista metsistä.

Kiitos, että tutustut meihin.
Powered by AskKauko

Haasteista mahdollisuuksia

Maailman kasvava väestö ja nouseva elintaso lisäävät myös kulutusta. Samaan aikaan luonnonresurssit hupenevat ja ilmastonmuutos etenee. Biotalous ja kiertotalous tarjoavat mahdollisuuksia löytää näihin ongelmiin ratkaisuja.
Puukuidut sekä puunkäsittelyn sivuvirrat ja tähteet ovat tulevaisuuden rakennuspalikoita. UPM Kymillä käytetään tärkein raaka-aineemme, puu, sataprosenttisesti. Puupohjaiset tuotteet ovat yleensä kierrätettäviä ja voivat korvata fossiilisten materiaalien käytön.
UPM Kymillä sellun ja paperin tuotanto tuo tehdasintegraatin alueelle synergiaa eli yhteisvaikutusta seuraavan kaavion mukaisesti.
Kuorimo
Sellutehdas
PCC-laitos
Paperitehdas
Kuorihiekkaa käytetään puutarhoissa ja puistoissa kasvualustojen raaka-aineena
Havu- ja koivusellua paaleissa eri paperilaatuihin, kartonkiin ja pehmopapereihin. Sivutuotteina mäntyöljyä ja tärpättiä. Energiaa tehtaille ja paikalliseen kulutukseen.
PCC-laitos
Schaefer Kalk Finland Oy
Paperituotteita aikakauslehtiin, luetteloihin, mainontaan, toimistopapereiksi ja tarroiksi.
Biologinen jäteveden käsittely.
Yli 4 miljoonaa kuutiometriä puuta vuodessa (koivua, mäntyä ja kuusta).
Meesauunin savukaasut (hiilidioksidi).
PCC saostettu kalsiumkarbonaatti.
Käyttö: Paperin täyteaineena.
Havu- ja koivusellu. Höyry, sähkö.
Kuori
Höyry ja sähkö.
Puuhake ja sahanpuru.
Biovoimalaitos
Kymin Voima Oy
Kymin Voima polttaa kuoritähteen ja jätevesilaitoksen lietteen. Voimalaitos tuottaa energiaa Kymin tehtaille ja paikalliseen kulutukseen.
Tuhka levitetään metsiin ravinteiden kierrättämiseksi takaisin maaperään ja maanparannukseen.